Home
Contact
Particulier
Utiliteit
Particulier
De Burde 22 || 8574 TG Bakhuizen || 0514 58 29 22 || 06 204 103 90
info@pvdwalinstallatie.nl
Piet van der Wal Installatietechniek
Projecten
Duurzaam maken bestaande woning Bakhuizen
Bij dit project hebben we bestaande woning energie-neutraal gemaakt. Er is een nieuw dak aangebracht, waardoor de woning beter ge´soleerd is. Zonnepannelen zorgen voor levering van stroom aan het net en door het installeren van een warmtepomp is gas is in dit huis niet meer nodig!
Klimaat
Centrale verwarming
Zonneboilers
LTV systemen
Warmte terugwinning
Koelen
Sanitair
Dak- en zinkwerk
Elektrotechniek
Zonnepanelen
Warmtepomp
Projecten