Klimaat
Utiliteit
Home
Contact
Utiliteit
Particulier
Warmte terugwinning
De Burde 22 || 8574 TG Bakhuizen || 0514 58 29 22 || 06 204 103 90
info@pvdwalinstallatie.nl
Piet van der Wal Installatietechniek
Een goede ventilatie in uw woning of binnen uw bedrijfsgebouw zorgt voor frisse en gezonde lucht. Hiermee onttrekt u echter ook tegelijkertijd een hoop warmte uit uw woning of gebouw. Met een warmteterugwinning installatie zorgt u voor een effectieve ventilatie, waarbij alleen de afvoerlucht naar buiten wordt afgevoerd en de warmte uit deze lucht wordt teruggewonnen. Hiermee kunnen rendementen tot 90% gerealiseerd worden.
Klimaat
Centrale verwarming
Zonneboilers
LTV systemen
Warmte terugwinning
Koelen
Dak- en zinkwerk
Elektrotechniek
Zonnepanelen
Warmtepomp
Perslucht
Projecten